Voorwaarden

Ik werk volgens de algemene voorwaarden van de NVL

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en
opdrachtgever en/of cliënt geregeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de lactatiekundige, lid van de NVL, gesloten overeenkomst.